სამუშაო საათები
მისამართი (
თბილისი,ც.დადიანის 7
მისამართი
ბათუმი,მ.კოსტავა ს 20

BITRIX24-ის სრული დანერგვა

ხენგრძლივობა
30-45 დღე

 • CRM-ის ავტომატიზაცია (გაყიდვები, კონტაქტები, ძაბრები)
 • ანალიტიკის და მოხსენებების გამართვა
 • მარკეტინგის ავტომატიზირება
 • შიდა პროცესების ავტომატიზირება
 • HR მოდული
 • პერსონალის შესწავლა
 • ტექნიკური მხარდაჭერ

მოთხოვნა

Bitrix24 HR მოდული 

ხენგრძლივობა
14-21 დღე

 • თანამშროლმების მონაცემთა ბაზა და სეგმენტაცია
 • შემომავალ რეზიუმეებთან მუშაობის ავტომატიზაცია
 • ხელშეკრულების და სხვა დოკუმენტაციის ავტომატიზაცია
 • სამუშაო დღეების აღრიცხვა და ხელფასის გამოთვლა
 • თანამშრომლების პროფილი და ისტორია
 • SMS გზავნილები (პერსონალისთვის და კანდიდატებისთვის)
 • ბევრი სხვა

მოთხოვნა

Bitrix24-ის გაუჯობესება

ხენგრძლივობა
10-21 დღე

 • გავეცნობით თქვენს ბიზნეს პროცესებს
 • ჩაგიტარებთ Bitrix24-ის აუდიტს +50 მახასიათებლის მიხედვით
 • განახებთ სუსტ წერილებს და გავაუმჯობესებთ მიმდინარე პროცესებს

მოთხოვნა

Bitrix24-ს ლიცენზიის გააქტიურება და გაგრძელება

ხენგრძლივობა
1 დღე

 • მოგვმართეთ Bitrix24-ის ლიცენზიის შესაძენად და გაატარეთ ლიცენზიის ღირებულება საბუღალტრო ხარჯებში 

მოთხოვნა

საქართველოს ბანკთან ინტეგრაცია

ხენგრძლივობა
1-5 დღე

 • გადაუგზავნეთ გადახდის ლინკი შეკვეთის ბარათიდან
 • მიიღეთ გადახდებით პირადაპირ Bitrix24-ში
 • მიიღეთ გადახდები ბიტრიქს24-ს საიტებზე და ვებ-გვრდებზე

მოთხოვნა

ელ-ფოსტის, ტელეფონიის და SMS სერვისის ინტეგრაცია

ხენგრძლივობა
1-3 დღე

 • ლოკალური და საეთაშორისო SMS-სერვისების დაკავშირება
 • კორპორატოული ელ-ფოსტის დაკავშრება
 • მობილური ნომრების დაკავშირება
 • ქალაქის ნომრების დაკავშირება
 • საერთაშორისო ნომრების დაკავშირება
 • IVR-ს აწყობა
 • შიდა ნომრების გაწერა
 • არასამუშაო საათების გაწერა

მოთხოვნა
CRM-форма появится здесь