სამუშაო საათები
უძრავი ქონების

გაყიდვები, ავტომატიზაცია, მარკეტინგი, ანალიტიკა, ხელშეკრულებები და ბევრი სხვა

დამიკავშირდით
ლოგისტიკა

მოთხოვნების სამუშავება, ქოლ-ცენტრი, ჩამოტანის კონტროლი, ინვოისები და ხელშეკრულებები, ხელფასების გამოთვლა და ბევრი სხვა

დამიკავშირდით
ონლაინ მაღაზია

შეკვეთების მიღება-დამუშავება, ინვოისები, გადახდის სისტემა, მიწოდება, შეფასება და სხვა

დამიკავშირდით
HR-მოდული

ვაკანსიების მიღების ფორმა, განაცხადთან მუშაობის სუვრცე, ბაზის სეგმენტაცია, SMS-გზავნილები და სხვა

დამიკავშირდით
სტომატოლოგია

ზარები დამუშავება, პაციენტების და ჩაწერის ბაზა, ექიმების დატვირთულობა, სოც.ქსელების პასუხი და ბევრი სხვა

დამიკავშირდით
სილამაზისა ცენტრი 

ზარებზე და სოც.ქსელებზე პასუხი, ჩაწერის ცხილი, მომხმარებლების ბაზა.

დამიკავშირდით